Κατηγορίες μαθημάτων

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠερίληψη
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΠερίληψη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ