ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(ΕΣΟΚΤΛΤΔΟ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Ανάλυση της διαδικασίας ίδρυσης Διεθνών Οργανισμών, της συμμετοχής στους Διεθνείς Οργανισμούς με έμφαση στη συμμετοχή της Ελλάδας
  • Ανάλυση της οργανωτικής διάρθρωσης και της λειτουργία τους

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής