ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
(ΕΣΔΔ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Αναφορά των υποκειμένων και αναλυτική παρουσίαση των πηγών, καθώς και του χαρακτήρα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
  • Ανάλυση των σχέσεων μεταξύ εσωτερικού και διεθνούς δικαίου,
  • Ανάλυση της διακρατικής συνεργασίας και της διαδικασίας υπογραφής Διεθνών Συμφωνιών,
  • Η Διεθνής Ευθύνη

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής