ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
(ΕΣΕΔΤ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Ανάλυση της στρατηγικής ανάπτυξης, της σκοπιμότητας, των προτεραιοτήτων, των επιμέρους τομέων και στόχων, του τρόπου λειτουργίας και της διάρθρωσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής