ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

    • Ανάλυση των φάσεων και των επιπέδων Σχεδιασμού/Προγραμματισμού
    • Στρατηγικός – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός


Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής