ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(ΕΣΕΔ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Ανάλυση των πηγών του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτημένου
  • Ανάλυση των σχέσεων κοινοτικής και εθνικής έννομης τάξης

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής