Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και να το αποστείλετε με email στην Κα Σουλάνδρου. Επίσης να αποστείλετε μαζί και την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση για την παραλαβή των πιστοποιητικών σας. Στο πλήρες ονοματεπώνυμο θα αναγράφετε και το πατρώνυμό σας.