ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
(ΤΤΕ101)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

  • Ανάλυση των διαφορετικών τρόπων εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ανάλογα με το χρηματοδοτικό εργαλείο (ενδεικτικά: κατάθεση προτάσεων, υποδείγματα τεχνικών δελτίων και προτάσεων, υποχρέωση ανάπτυξης συνεργασιών, διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων, σύνταξη προϋπολογισμών)


Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής